Rada Naukowa:

Kajsa Andersson (The University of Írebro)

Jacek Brzozowski (UŁ)

Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW)

Janusz Degler (UWr)

Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK)

Maria Kalinowska (UMK)

Roman Loth (IBL PAN)

Zbigniew Przychodniak (UAM)

Redaktor Naczelny:

Mirosław Strzyżewski

Sekretarz Redakcji:

Agnieszka Markuszewska

Zapraszamy do współpracy

Szczegółowe informacje