Przewodniczący Rady Naukowej

Mirosław Strzyżewski (mistrzy@umk.pl)

Rada Naukowa

Kajsa Andersson (The University of Örebro)

Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW)

Andrea De Carlo (Universita degli Studi di Napoli ,,L'Orientale")

Janusz Degler (UWr)

Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK)

Maria Kalinowska (UW)

Roman Loth (IBL PAN)

Zbigniew Przychodniak (UAM)

Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN)

Redaktor Naczelna

Agnieszka Markuszewska (amarkusz@umk.pl)

Sekretarz Redakcji

Bartłomiej Kuczkowski (bart.kucz@gmail.com)

Zapraszamy do współpracy

Szczegółowe informacje